We are updating our website design to improve the experience on our site.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består pt. af:

  • Formand: Louise Britze Kijne
  • Næstformand: Marie J. Damm
  • Kasserer: Ole Steenberg
  • Ane Marie Lønstrup
  • Ole E. M. Jensen
  • Lone Christensen
  • LIse Haahr 
  • Bestyrelsessuppleanter: Lise Helles