Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Job hos os

Simeon-Sankt Johannes sogn har en fuldtidsstilling som kirketjener ledig. Vores nye kirketjener kommer til at arbejde i to kirker med hvert deres unikke udtryk – Simeons Kirke og Sankt Johannes Kirke. Sognet rummer også Kirken i De Gamles By og Plejecenter Sølund og som del af vores samlede kirketjenerteam, vil der også forekomme arbejde ved kirkelige handlinger her.

Du vil indgå i en personalegruppe med 6 præster, 2 kordegne, 2 organister, 4 kirketjenere, en kommunikationsmedarbejder, en kirke-og kulturmedarbejder samt en administrativ leder.

Opgaverne spænder bredt og foregår i godt og respektfuldt teamwork med de øvrige ansatte, så det er vigtigt, at du har lyst til at indgå i kirkens arbejdsfællesskab.

 

Vi søger:

Vi søger en serviceminded og imødekommende kollega, der ansvarsfuldt og med overblik vil være med til at sikre, at menigheden får en god oplevelse - om det er til kirkelige handlinger eller som gæst til en af vore mange gudstjenester og aktiviteter.

Dine arbejdsopgaver vil primært være at:

 • Tage imod kirkegængere i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og sognearrangementer.

 • Opstille borde og stole forud for diverse aften arrangementer samt rydde op efter endt arrangement.

 • Arrangere kaffeborde samt let anretning af mad ved arrangementer – ofte i samarbejde med vores gode frivillige.

 • Rengøring af kirken og de tilknyttede lokaler.

 • Sørge for at kirken, diverse sognelokaler samt kirkens udenomsarealer til enhver tid fremstår ryddelige og indbydende.

 • Indkøb af dagligvarer og forbrugsvarer.

 • Have gensidig vikarforpligtelse mellem kirketjenerne i forbindelse med fridage og ferie.

Indre Nørrebro er et ungt sogn med høj flyttefrekvens, så det er vigtigt, vi er gode til at byde nye ansigter velkommen. Her bor mange unge med fart på, men vi har også en stor menighed af ældre der føler sig hjemme i kirken. Endelig lægger vi meget vægt på socialt arbejde og det at socialt udsatte oplever at være en ligeværdig del af vores fællesskab.

 

Vi lægger vægt på, at du er:

 • Interesseret i at arbejde i et kirkeligt miljø.

 • Er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt.

 • Kan bevare overblikket i en travl hverdag.

 • Imødekommende med situationsfornemmelse og empati.

 • Er fleksibel og kan indrette din indsats efter de skiftende behov.

 • Har en god fysik til rengøring samt opstilling af borde

 

Vi tilbyder:

 • En fuldtidsstilling med en femdags arbejdsuge inklusive weekendarbejde.

 • Et meningsfuldt arbejde, hvor du kan gøre en forskel for de mennesker, som du møder.

 • Deltagelse i relevante kurser/kirketjeneruddannelse.

 

Ansættelse sker ved Simeon-Sankt Johannes Sogns menighedsråd, Sjællandsgade 12B, 2200 København N

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjenere eller gravør indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsesstart. Der er en prøvetid på tre måneder.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 – 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 283.243,77 kr. OK tillæg på 1.251,15 kr. (nutidskroner) pr. år.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 283.243,77 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.729,16 kr. (nutidskroner)

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Administrativ leder Charlotte Olesen tlf. 69302484.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 16. januar 2023 kl. 12 på 9169fortrolig@sogn.dk

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 4.

Stillingen ønskes besat pr. 1/3-2023 eller snarest muligt derefter.

Der indhentes børneattest, og der vil blive indhentet referencer.