Mødedatoer i Menighedsrådet

Simeon-Sankt Johannes Sogns menighedsråd holder møde 1 gang om måneden 10 gange om året. Møderne holdes i Simeons Kirke, i menighedssalen.

Mødedatoer 2. halvår af 2019 er:
20. august kl. 18.00
19. september kl. 18.00
23. oktober kl. 18.00
20. november kl. 18.00