Menighedsrådet

Simeon-Sankt Johannes sogn ledes af et menighedsråd. Det er sammensat af frivillige, som er valgt for en periode på fire år. Sammen med præsterne og kirkernes ansatte har de ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst. Menighedrådet har ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtagen præsterne. Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præster.  

For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre det sogn, hvor du ønsker at engagere dig. Næste valg til menighedsrådet er i 2020. Rådet mødes en gang om måneden. Ud over de faste menighedsrådsmøder er rådets medlemmer involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken som for eksempel torsdagsspisning, håndarbejdscafé eller aktiviteter for børn. 

Læs menighedsrådets forretningsorden.

Henvendelser til Simeon-Sankt Johannes Sogns Menighedsråd og til formand Ole Steenberg sendes via mail til 9169@sogn.dk

Medlemmer af menighedsrådet i Simeon-Sankt Johannes sogn:

 Ole Steenberg, formand
 Per Vibskov Nielsen, provst og næstformand
 Paul Heden Friis, sognepræst og kasserer
 Jette Fuchs, kontaktperson
 Claus Nissen Jepsen
 Jesper Eis Eriksen, bygningskyndig
 Hans-Jørgen Amonsen
 Jette Sonne Ravn
 Lone Christensen
 Tove Overgaard Amonsen
 Iakob Trigg Schjerbeck, pt. orlov
 Kim Secher Helms
 Birger Bavnhøj, sognepræst
 Jeppe Carsce Nissen, sognepræst
 Marie Jacobsen Damm, sognepræst
 Nicolai Halvorsen, sogne- og studenterpræst
 Louise Britze Kijne, sognepræst