Menighedsrådet

Simeon-Sankt Johannes sogn ledes af et menighedsråd. Det er sammensat af frivillige, som er valgt for en periode på fire år. Sammen med præsterne og kirkernes ansatte har de ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst. Menighedrådet har ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtagen præsterne. Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præster.  

For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre det sogn, hvor du ønsker at engagere dig. Næste valg til menighedsrådet er i 2020. Rådet mødes en gang om måneden. Ud over de faste menighedsrådsmøder er rådets medlemmer involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken som for eksempel torsdagsspisning, håndarbejdscafé eller aktiviteter for børn. 

Læs menighedsrådets forretningsorden.

Henvendelser til Simeon-Sankt Johannes Sogns Menighedsråd og til formand Ole Steenberg sendes via mail til 9169@sogn.dk

Medlemmer af menighedsrådet i Simeon-Sankt Johannes sogn:

Ole Steenberg, formand
Per Vibskov Nielsen, provst og næstformand
Paul Heden Friis, korshærspræst og kasserer
Jette Fuchs, kontaktperson
Jesper Eis Eriksen, bygningskyndig
Hans-Jørgen Amonsen
Jette Sonne Ravn, kirkeværge
Lone Christensen
Tove Overgaard Amonsen
Iakob Trigg Schjerbeck, pt. orlov
Kim Secher Helms
Birger Bavnhøj, plejehjemspræst
Jeppe Carsce Nissen, plejehjemspræst
Marie Jacobsen Damm, sognepræst
Nicolai Halvorsen, studenterpræst
Louise Britze Kijne, sognepræst